Po co głosować?

Możecie kupić LSK na giełdzie i tam nimi spekulować. Możecie też przesłać je do Nano Wallet i wziąć udział w głosowaniu. Zależnie od ilości LISK na portfelu, możecie otrzymać dodatkową ilość LSK. Głosując na delegata, tenże delegat, jeśli jest w TOP101, to dzieli się częścią (od 25% do 90%) wyforgowanych LISKów z głosującymi na niego. Nie każdy ma szanse zostać delegatem w TOP101, ale dzięki zaufaniu inwestorów i oddanych na nich głosach, mogą zwiększyć poparcie i dostać się do TOP101.

  • Oddane głosy zostają i nie tracą ważności.
  • Wasza waga głosowania zależy od ilości LSK aktualnie znajdujących się w portfelu.
  • Jak prześlecie część LISKów na giełdę, to o tyle zostanie pomniejszona wasza siła głosu oraz zyski z puli, jaką dzieli delegat.

lisk voting

Jak zagłosować?

Najprostszym sposobem jest zagłosowanie na delegatów poprzez portfel LISK Nano. Po prostu wchodzicie w zakładkę Voting i wybieracie delegatów nie tylko tych z TOP101, ale tych, których uważacie za godnych waszego głosu i zaufania, którzy przyczynią się do rozwoju projektu, co przekłada się bezpośrednio na wartość LSK.

  • Maksymalnie w jednej rundzie (transakcji) głosowania, możecie zagłosować na 33 Delegatów - Koszt 1 LSK
  • Zagłosować maksymalnie możecie na 101 delegatów, więc to koszt ok 4 LSK, aby wybrać 101 delegatów.
  • Optymalna liczba głosów - 99 za 3 LSK (można odzyskać 1 LSK, za głosowanie na GDT [LINK])

Opłacalność głosowania

Z moich obserwacji wynika, że głosować warto od 300 LSK na portfelu i więcej. Dzieje się tak, gdyż wypłaty, delegaci wykonują po uzbieraniu przez nas minimalnej wartości LISK, którą opłaca się wypłacić, tj. 1 LSK (opłata za przesłanie wynosi 0,1 LSK) więc dostajemy 0,9 LSK w takim przypadku. Jeśli ktoś ma większą ilość LSK, to jego wypłaty są częstsze i większe, gdyż wartość wypłaty, zależy także od naszej wagi głosu i jakim procentem całej puli, jaką dzieli się delegat, jest dana waga głosu w porównaniu do reszty, a waga głosu to ilość LISK na portfelu.

Grupy Delegatów

Pośród delegatów LISK wydzieliły się 3 główne grupy - GDT, ELITE oraz SHERWOOD. Delegaci w ramach swoich grup, działają razem, aby wspierać cały projekt, tworzyć nowe narzędzia oraz zabezpieczać sieć. Promują też, się nawzajem, aby zapewnić poparcie wszystkim członkom grupy oraz, aby głosujący mógł uzyskać większą nagrodę za oddany głos.